Reklama
 
Blog | Miroslav Baroš

Nový článek

I světlo modré oblohy může způsobit nádor kůže.

I ultrafialové záření modré oblohy může způsobit nádor kůže.    V souvislosti s instrukcemi o předcházení melanomu kůže se obvykle tvrdí, že k nebezpečnému ozáření ultrafialovými paprsky dochází ne jen přímými slunečními paprsky, ale i paprsky odraženými od okolních předmětů. To je ovšem matoucí tvrzení. Nejsou totiž brány v úvahu paprsky vyzařované modrou oblohou.   Ve světle modré oblohy jsou obsaženy ty sluneční paprsky, které se dají snadněji rozptýlit. To jsou paprsky s kratší vlnovou délkou; tedy především paprsky modré a ultrafialové.    Naopak v přímém slunečním světle jsou obsaženy ty paprsky, které se dají nesnadno rozptýlit Ty snadno procházejí atmosférou. Jsou to paprsky s delší vlnovou délkou; tedy paprsky červené a především infračervené, tepelné.   Neznám poměr intenzity ultrafialového záření v přímém slunečním světle k intenzitě ultrafialového záření obsaženém ve světle modré oblohy. To však jistě bylo změřeno a měli by to znát ti, kteří se snaží veřejnou osvětou předcházet nebezpečným kožním nádorům.   Původ toho, že účinek „opalování“ neznalci omylem připisují tepelné složce slunečního záření se zdá být zřejmý. (Proto i ten výraz „opalování“.) Má-li se však skutečně účinně předcházet melanomu (=nádoru) kůže, měl by se lidem vysvětlit tento omyl.

Reklama